Join Pod For Free!

Trần Thúy Vân

PHONG KHAM DA KHOA QUOC TE HA NOI
Healthcare

Contact Information:

100000
VN
T: 0969668152

Clients I'm Seeking:

 

I'm seeking clients that are looking for Healthcare help.

About My Business:

 

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ - Trần Thúy Vân hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, điều trị bệnh xã hội tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội. Mail: bsthuyvan289@gmail.com Sdt: +84969668152 Website: https://bsphukhoa-tranthuyvan.webflow.io https://dakhoaxadan.com/author/tranthuyvan/

Company:
Expertise:
Location:
Years in business:
Member since:
Clients I'm looking for:
Bio: