Join Pod For Free!

trungtamtienghan hanbee

Hanbee Viet
Graphic Design

Contact Information:

550000
VN

About My Business:

 

Học viên lớp tiếng Hàn trung cấp tại Hanbee Việt sẽ được học đầy đủ 4 kỹ năng : nghe-đọc-nói-viết. Phần ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp, giáo viên sẽ giúp bạn tập đặt và nói mẫu câu dài hơn. Các cách chia động từ tiếng Hàn ở dạng thông thường hay bất quy tắc đều được dạy đầy đủ.

Company:
Expertise:
Location:
Years in business:
Member since:
Clients I'm looking for:
Bio: